Tukea toimintakykyyn – opintokokonaisuus 15 op UUTUUS

– Osaamista toimintakyvyn tukemiseen, kuntoutukseen ja vuorovaikutustilanteisiin

Tukea toimintakykyyn -opintokokonaisuus 15 op UUTUUS

Kohderyhmä: sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, yrittäjät ja opettajat, kotihoidon ja vanhuspalveluiden henkilöstö, kuntoutus- ja mielenterveysalan toimijat, fysioterapeutit, sosiaalityöntekijät

Opintokokonaisuus on monitieteinen ja työelämälähtöinen.  Tavoitteena on vahvistaa osaamista asiakkaiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisessa, ohjaamisessa ja kuntouttamisessa sekä asiakkaiden kohtaamisessa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Osallistujat voivat yhdistää oman ammattitaitonsa tuoreeseen tutkimustietoon ja pääsevät jakamaan kokemuksia eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Toimintakyvyn tukemisessa ja kuntoutuksessa tarvitaan yhä enemmän monialaisia osaajia.

Voit ilmoittautua kaikille opintojaksoille tai vain yhdelle tai kahdelle jaksolle.

 

Ilmoittautuminen: 29.11.2019-9.2.2020
HUOM: Ilmoittaudu jokaiselle opintojaksolle erikseen (ks. kunkin jakson kohdalta ilmoittautumislinkki).
Koulutuksen kesto: 15.2. – 5.6.2020
Aloituspäivä: lauantai 15.2.2020 klo 10.00-13.00
Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2B

Opintokokonaisuuteen kuuluvat jaksot:

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 5 op (lähi- ja verkko-opetusta)

Centria ammattikorkeakoulu
Opettaja: lehtori Arja Liisa Ahvenkoski
Kesto: 15.2.-27.3.2020
Lähipäivät: 20.-21.2.2020 ja 19.-20.3.2020
Opintomaksu: 75 € (+ mielenterveyden ensiapu -koulutusten kirjat 60 €)
Ilmoittautuminen: https://tki.centria.fi/koulutus/terveyden-ja-toimintakyvyn-edistaminen/4601
Yhteyshenkilö: Nina Lång, Nina.Lang@centria.fi, p. 044 7250014

Tavoitteena on syventää näkemystä terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä riskitekijöistä, jotka näihin vaikuttavat. Opintojakson aikana suoritetaan Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2® -koulutukset.

  • Mielenterveyden ensiapu
  • Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen keskeiset tekijät
  • Kansanterveyden riskit ja niiden ehkäisy

Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op (verkkokurssi)

Terveystieteet (Oulun yliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto)
Opettajat: yliopisto-opettaja Heidi Siira ja yliopisto-opettaja Kaisa Saarela (ProKuntoutus-hanke)
Kesto: 30.3.–8.5.2020
Opintomaksu: n. 140€
Ilmoittautuminen: Netissä tai sähköpostilla teija.myllymaki@kpkesayliopisto.fi
Yhteyshenkilö: Anita Salmela, anita.salmela@kpkesayliopisto.fi, p. 040 6802993

Tavoitteena on oppia arvioimaan kriittisesti olemassa olevan tutkimustiedon luotettavuutta ja sen soveltuvuutta kuntoutukseen käyttöön.
Tarkemman esitteen löydät klikkaamalla tästä.

  • Kuntoutus osana näyttöön perustuvaa terveydenhuollon mallia
  • Erilaiset tutkimusasetelmat ja näytön vahvuus kuntoutuksessa
  • Tutkimusten laadun arviointi ja näytönaste
  • Tutkimustiedon soveltaminen kuntoutuksen käytäntöön

Vuorovaikutus ja yhteistyö 5 op (verkkokurssi)

Kasvatustiede (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
Opettaja: yliopistonopettaja KM Sari Paajanen
Kesto: 11.5. – 5.6.2020
Opintomaksu: 75 €
Ilmoittautuminen: https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/ilmoittaudu (löytyy kohdasta “MUUT OPINNOT”)
Yhteyshenkilö: Sanna Anttonen, sanna.anttonen@chydenius.fi, p. 040 8054408

Tavoitteena on kehittää omia vuorovaikutustaitoja asiakkaiden kohtaamisessa.

  • Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
  • Vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen
  • Oma vuorovaikutusosaaminen