Huom!

 

Lähetämme kaikkiin ilmoit-tautumisiin vastaanotto-

vahvistuksen.

Mikäli et saa vahvistusta, ota yhteyttä.

 

Rekisteröitymislomakkeen löydät myös: Tästä linkistä

Etusivu           Esittely           Koulutustarjonta                  Yhteystiedot

    Täydennyskoulutus:

 

Tekstiruutu: På Svenska              In English

 

KIELET, KULTTUURI ym. (esim. harrastajille suunnatut)

Videoita:

Kokkolan Kitarakesä - F. Carulli

Kokkolan Kitarakesä - Kari Äikäs

Kokkolan Kitarakesä - William Byrd

 

TYÖHYVINVOINTIKOULUTUKSET

· Työhyvinvointikoulutus: työniloa ja intoa arjen haasteisiin
15.11. ja 14.12.2017

· TRE -stressinpurkuliikkeet - syväjännityksistä vapaaksi
21.11.2017

 

MONIALAISET AMMATILLISET KURSSIT

· WordPress tutuksi
7.–8.11.2017
Kaikki WordPressin käytöstä kiinnostuneet

· Viestintä on nautinto!
Haasteena organisaation viestintä

8.11.2017
Sellaisten organisaatioiden edustajat, joiden palveluksessa ei ole yritysviestinnän ammattilaista tai joilla muusta syystä ei ole viestinnän suunnittelun osaamista.
Koulutuksesta hyötyvät kaikki yritykset ja henkilöt, jotka haluavat perehtyä viestinnän suunnitteluun ja kehittää omia viestintätaitojaan.

· Työhyvinvointikoulutus: työniloa ja intoa arjen haasteisiin
15.11. ja 14.12.2017

· Taittaminen Adobe InDesign –ohjelmalla
16.-17.11.2017
Työssään erilaisia julkaisuja tekevät sekä kaikki taittamisesta kiinnostuneet

· TRE -stressinpurkuliikkeet - syväjännityksistä vapaaksi
21.11.2017

· Someviestinnän abc ja some-trendit syksyllä 2017
21.11.2017
Kaikki yritysten ja julkisten organisaatioiden viestinnästä ja somemarkkinoinnista vastaavat henkilöt sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

· Huumeita, täälläkö?
28.11.2017
Kasvatus- ja opetusalan, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, kaikki lasten ja nuorten kassa työskentelevät

· Kuvataidemenetelmät asiakastyössä
3.2.2018-19.5.2018
Koulutus soveltuu työnohjaajille, terapeuteille, opinto-ohjaajille, lastensuojelun työntekijöille ja soveltavaa asiakastyötä tekeville esimerkiksi hoito- ja sosiaalialalla sekä neuvonta- ja ohjauspalveluissa työskenteleville.

 

LAKI JA OIKEUS

· Konkurssioikeuden ajankohtaisia kysymyksiä
9.11.2017
Lakimiehet ja asianajajat, oikeusaputoimistot, pankit, verohallinto ja vakuutusyhtiöt

 

OPETUS- JA KASVATUSALA SEKÄ PÄIVÄHOITO

· Opetushallinnon kurssi ja kuulustelut (15 op)
18.-20.6.2018
Opetustoimen hallintohenkilöstö ja luottamushenkilöt, opettajat ja opettajaksi opiskelevat

· Opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista
10.11.2017
Opetustoimen hallintohenkilöstö, rehtorit, opettajat ja opettajaksi opiskelevat

· Yhteistoimin ja yhteisvoimin - koulutuspäivä opettajille ja koulunkäynninohjaajille
14.11.2017
Opettaja-koulunkäynninohjaaja -työparit ja tiimit. Koulutukseen suositellaan osallistumista työpareittain tai tiimeittäin

· Ruokakasvatus, kouluruokailu ja uusi OPS
16.11.2017
Koulutus on tarkoitettu aineen- ja luokanopettajille, joilla on pätevyys ja mahdollisuus opettaa kotitaloutta omassa koulussaan. Koulutukseen ovat tervetulleita myös ne, joilla ei ole pätevyyttä opettaa kotitaloutta, mutta jotka ovat yleisesti kiinnostuneita integroimaan ruokakasvatuksen sisältöjä opetukseensa. Koulutukseen sisältyy sähköinen ennakkotehtävä, joka virittää pohtimaan ruokakasvatuksen toteutusta omassa työssä.

· Perhearviointimenetelmä
ti 30.1. ti 6.3. ja ti 10.4.2018
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijät sekä kaikki, jotka työskentelevät perheiden kanssa ja kohtaavat työssään perheitä

· Tablet-pedagogiikkaa
6.-7.3.2018
Opettajat sekä muut iPadin opetuskäytöstä kiinnostuneet

· Matikkanälkä - kohti maistuvaa matematiikkaa
2.2.2018
Koulutus sopii kaikille matematiikkaa opettaville ja sellaisiksi opiskeleville. Pienryhmätyöskentelyissä voidaan jakaantua ryhmiin sen mukaan, millä kouluasteella kukin opettaa tai jakaa osaamista yli kouluasterajojen. Erityisesti koulutus sopii niille, jotka kaipaavat ideoita matematiikan monipuolistamiseksi ja mielekkyyden takaamiseksi.

· Ohjelmointi ja sen hyödyntäminen opetuksessa
siirtyy myöhemmäksi
Peruskoulujen opettajat. Osallistuvalla opettajalla ei tarvitse olla ennakkotaitoja ohjelmoinnista.

· Varhaisiän musiikkikasvatus
siirtyy myöhemmäksi
Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä muut varhaiskasvatuksesta kiinnostuneet.

 

TERVEYDENHOITO, VANHUSTYÖ JA MUU SOSIAALITOIMI

· Apteekkilaisten koulutusilta:
Ajankohtaista diabeteksen hoidosta

6.11.2017

· TYÖN JOHTAMINEN
- esimiehen juridiset keinot käytännön esimerkkien avulla

23.11.2017
Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon esimiehille, henkilöstöpäälliköille ja -suunnittelijoille, työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille.

· Kaatumisen ennaltaehkäisy ja kaatuneen avustaminen
14.12.2017
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, omaiset tai muut henkilöt, jotka työssään avustavat kaatuneita.

· Kuvataidemenetelmät asiakastyössä
3.2.2018-19.5.2018
Koulutus soveltuu työnohjaajille, terapeuteille, opinto-ohjaajille, lastensuojelun työntekijöille ja soveltavaa asiakastyötä tekeville esimerkiksi hoito- ja sosiaalialalla sekä neuvonta- ja ohjauspalveluissa.

· Perhearviointimenetelmä
ti 30.1. ti 6.3. ja ti 10.4.2018
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijät sekä kaikki, jotka työskentelevät perheiden kanssa ja kohtaavat työssään perheitä

 

KUNTA-ALAN AMMATTILAISET

· Ennakkoperintä 2018
15.11.2017

· Rekrytoinnin trendejä – mitä julkinen sektori voi oppia yritysmaailmasta
8.12.2017
Julkisen sektorin henkilöstöhallinnosta, viestinnästä ja rekrytoinnista vastaavat henkilöt.

· Kuntien osakeyhtiöpäivä
14.2.2018
Osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat ja omistajaohjauksesta vastaavat henkilöt

 

 

| Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto | Talonpojankatu 2 B, 4 krs, Kokkola | Puh 040 680 2559 (040 680 2993)

 

Uuden sivun testi