Huom!

 

Lähetämme kaikkiin ilmoit-tautumisiin vastaanotto-

vahvistuksen.

Mikäli et saa vahvistusta, ota yhteyttä.

 

Rekisteröitymislomakkeen löydät myös: Tästä linkistä

Etusivu           Esittely           Koulutustarjonta                  Yhteystiedot

    Täydennyskoulutus:

 

Tekstiruutu: På Svenska              In English

TEHOKERTAUSKURSSIT ABEILLE KESÄ 2017

 

KIELET, KULTTUURI ym. (esim. harrastajille suunnatut)

 

 

MONIALAISET AMMATILLISET KURSSIT

· Luovuutta tieteelliseen kirjoittamiseen
20.4.-3.6.2017
Kurssi on suunnattu yliopisto-opinnot aloittaneille, yliopiston perus- ja jatkotutkintoa suorittaville opinnäytteen tekijöille, avoimen yliopiston opiskelijoille, toimittajille, tietokirjailijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

· Mindfulness apuna stressissä ja univaikeuksissa
22.4.2017

· Motivaatiotietous johtamisen ja työhyvinvoinnin tukena
25.4.2017
Esimiehet, rehtorit, henkilöstöpäälliköt ja työhyvinvoinnista vastaavat henkilöt.

· Yksityisyyden suoja työelämässä
27.4.2017
Koulutus on suunnattu erityisesti esimiehille, rekrytoinneista vastaaville ja työpaikkojen luottamusmiehille. Koulutus soveltuu sekä julkisen että yksityissektorin toimijoille.

· Perintäpäivä
10.5.2017
Perintäpäivä on tarkoitettu perintätoiminnasta vastaaville henkilöille

 

LAKI JA OIKEUS

· Yhteisomistussuhteet
20.4.2017
Asianajajat ja lakimiehet

· Avoliitto-oikeuden ajankohtaispäivä
4.5.2017
Asianajajat, lakiasiaintoimistot, pankkien edustajat, edunvalvojat, tuomioistuimet ja muut oikeusalan ammattilaiset

· Pesänselvittäjästä ja pesänjakajasta oikeus- ja kuolinpesäkäytännön näkökulmasta
(peruttu toistaiseksi)
Asianajajat, lakiasiaintoimistot, pankkien edustajat, edunvalvojat, maistraatit, tuomioistuimet ja muut oikeusalan ammattilaiset, jotka ovat tekemisissä kuolinpesäasioiden kanssa.

 

OPETUS- JA KASVATUSALA SEKÄ PÄIVÄHOITO

· Oppilaitosturvallisuus
29.3.2017
Oppilaitosten henkilökunta

· Valmentava ohjaustyö: koulunkäyntiavustajat, -ohjaajat ja iltapäivätoiminnan ohjaajat
24.4.2017
Koulunkäyntiavustajat, -ohjaajat ja iltapäivätoiminnan ohjaajat

· Biologian ja maantieteen uusi ops
25.4.2017
Biologian ja maantieteen aineenopettajat lukiossa ja yläkoulussa

· Opinto-ohjaaja, päivitä ohjaustaitosi! 
- Ops 2016 käytännön toteuttamisen tukemiseksi

28.4.2017
Peruskoulun opinto-ohjaajat

· CNC-jyrsin, 3D-tulostin, laser ja plasmaleikkuri:
rakentaminen ja käyttö peruskoulun käsitöissä

6.-7.6.2017
Koulutus on suunniteltu erityisesti peruskoulun käsityön opettajille, mutta  myös muut asiasta kiinnostuneet voivat tulla mukaan. Koulutus ei edellytä pohjatietoja tai -osaamista .

· Opetushallinnon kurssi ja kuulustelut (15 op)
19.-21.6.2017
Opetustoimen hallintohenkilöstö ja luottamushenkilöt, opettajat ja opettajaksi opiskelevat

· Tulossa: Lapsen sensomotorinen kehitys:
normaali kehitys ma 21.8.2017 klo 10-16
poikkeava kehitys ti 22.8.2017 klo 9.30-16

 

TERVEYDENHOITO, VANHUSTYÖ JA MUU SOSIAALITOIMI

· Turvallisesti kotikäynnillä
30.3.2017
Kotikäyntejä tekevät hoito- ja sosiaalialan työntekijät, esimerkiksi lähihoitajat, sairaanhoitajat ja lastensuojelun toimijat

· Terveydenhoitajan keinot tukea omaishoitotyötä
10.4. ja 4.5.2017
Omaishoitajien terveystarkastuksista vastaavat terveydenhoitajat ja muut sidosryhmät.

· Mielenterveys- ja päihdetyökoulutukset kevät 2017:
Kohderyhmänä: Sosiaali- ja terveyspuolen toimijat, mielenterveys- ja päihdetyöntekijät sekä muut päihdeasioita käsittelevät viranomaiset

Päihteiden käyttäjä asiakkaana tai potilaana (aspo)

11.4.2017

Nuoren päihdehäiriö ja sen hoidon erityispiirteet
12.4.2017

Haasteena ikäihmisen päihteiden käyttö
12.4.2017

 

· Kivun psykologiaa – mielen vaikutus fibromyalgiaan
5.5.2017
Sosiaali- ja terveyspuolen toimijat, potilasjärjestöjen edustajat.

· TERVEYTTÄ SUORITUSKYKYYN !
Tuloksia vammoja ennaltaehkäisten ja suorituskykyä maksimoiden

Koulutus koostuu kolmesta (3) lähijaksosta, joista jokaisessa keskitytään kehon eri osa-alueisiin:
Olkapää ja hartiarengas 16.5.2017
Alaraaja 17.5.2017
Keskivartalo 29.8.2017
Lisäksi kertauspäivä 30.8.2017
Koulutus on suunnattu kuntoutuksen, lääketieteen, terveydenhuollon, liikunnan sekä valmennuksen ammattilaisille.

Kertauspäivä sopii myös muille aiemmin A-P Lindbergin kursseille osallistuneille.

· Iäkkäiden järkevä lääkehoito
8.9.2017 
Lääkehoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat ja apteekkihenkilöstö

· TYÖN JOHTAMINEN
- esimiehen juridiset keinot käytännön esimerkkien avulla

23.11.2017
Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon esimiehille, henkilöstöpäälliköille ja -suunnittelijoille, työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille.

 

KUNTA-ALAN AMMATTILAISET

· Kuntien osakeyhtiöpäivä
11.5.2017
Osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat ja omistajaohjauksesta vastaavat henkilöt

 

 

| Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto | Talonpojankatu 2 B, 4 krs, Kokkola | Puh 040 7518 029

 

Uuden sivun testi