Huom!

 

Lähetämme kaikkiin ilmoit-tautumisiin vastaanotto-

vahvistuksen.

Mikäli et saa vahvistusta, ota yhteyttä.

 

Rekisteröitymislomakkeen löydät myös: Tästä linkistä

 

 

Videoita:

Kokkolan Kitarakesä - F. Carulli

Kokkolan Kitarakesä - Kari Äikäs

Kokkolan Kitarakesä - William Byrd

 

 

Etusivu           Esittely           Koulutustarjonta                  Yhteystiedot

    Täydennyskoulutus:

 

Tekstiruutu: På Svenska              In English

ABIKURSSIT KEVÄÄLLÄ 2018

Kevään 2018 Webinaari-koulutukset

 

 

· Italian kielen ja kulttuurin intensiivinen tehokurssi
8.3.-27.3.2018
Kurssi soveltuu sekä italian alkeiden nopeaan haltuunottoon että aiemmin opittujen alkeiden tehokkaaseen kertaamiseen. Tervetuloa kaikille Italian ystävät, Italiassa matkustelevat ja Italian kulttuurista kiinnostuneet!

 

TYÖHYVINVOINTIKOULUTUKSET

· TRE –stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi
23.5.2018

Kurssi soveltuu työhyvinvointikurssiksi sekä kaikille ammattiryhmille, joiden työ on henkisesti tai fyysisesti kuormittavaa. Kurssi on erityisen suosittu terveys-, sosiaali- ja kasvatusalojen toimijoiden keskuudessa. Tervetulleita ovat myös jännittäjät ja stressaajat, paljon liikkuvat/urheilevat ja kaikki omasta hyvinvoinnistaan

 

MONIALAISET AMMATILLISET KURSSIT

· Kuvataidemenetelmät asiakastyössä
3.2.2018-19.5.2018
Koulutus soveltuu työnohjaajille, terapeuteille, opinto-ohjaajille, lastensuojelun työntekijöille ja soveltavaa asiakastyötä tekeville esimerkiksi hoito- ja sosiaalialalla sekä neuvonta- ja ohjauspalveluissa työskenteleville.

· Viestintä suunnittelulla strategian työkaluksi
8.3.2018
Sellaisten organisaatioiden edustajat, joiden palveluksessa ei ole yritysviestinnän ammattilaista tai joilla muusta syystä ei ole viestinnän suunnittelun osaamista.
Koulutuksesta hyötyvät kaikki yritykset ja henkilöt, jotka haluavat perehtyä viestinnän suunnitteluun ja kehittää omia viestintätaitojaan.

· Someviestinnän abc ja some-trendit keväällä 2018
14.3.2018
Kaikki yritysten ja julkisten organisaatioiden viestinnästä ja somemarkkinoinnista vastaavat henkilöt sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

· Esiintymisen vallankumous
4.4.2018
Kaikki, jotka haluavat kehittää esiintymistaitojaan.

· Hankala ihminen työssä kuormitustekijänä
9.4.2018 klo 9.30 – 16.00
Johtajat, esimiehet, työyhteisöjen jäsenet ja luottamushenkilöt julkisissa ja yksityisissä yrityksissä.

· Väki vallaton – turvallisesti työssä™
23.4.2018
Työntekijät, työsuojelun edustajat ja esimiehet, esimerkiksi oppilaitosten tai palvelupisteiden henkilökunta.

· Elokuvatyöpaja: kuvaaminen ja editointi
28.4. ja 5.5.2018
Peruskoulun ja toisen asteen opettajat tai muut aiheesta kiinnostuneet

· Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja työelämässä
8.5.2018
Tietosuojavastaavat, rekisterinpitäjät, yrityksissä ja julkisella sektorilla henkilötietoja käsittelevät toimijat sekä yhdistysten ja henkilöstön edustajat

· Sairauspoissaolot – esimiehen näkökulma
17.5.2018
Julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaorganisaatioiden edustajat, jotka esimiesasemassa seuraavat sairauspoissaoloja ja päättävät palkallisesta sairauslomasta; työoikeuden asiantuntijat. Koulutus sopii niin sosiaali- ja terveysalan kuin opetustoimen sekä muiden toimialojen esimiehille.

· TRE –stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi
23.5.2018

Kurssi soveltuu työhyvinvointikurssiksi sekä kaikille ammattiryhmille, joiden työ on henkisesti tai fyysisesti kuormittavaa. Kurssi on erityisen suosittu terveys-, sosiaali- ja kasvatusalojen toimijoiden keskuudessa. Tervetulleita ovat myös jännittäjät ja stressaajat, paljon liikkuvat/urheilevat ja kaikki omasta hyvinvoinnistaan

 

LAKI JA OIKEUS

· Pesänselvittäjästä ja pesänjakajasta oikeus- ja kuolinpesäkäytännön näkökulmasta
20.2.2018
Asianajajat, lakiasiaintoimistot, pankkien edustajat, edunvalvojat, maistraatit, tuomioistuimet ja muut oikeusalan ammattilaiset, jotka ovat tekemisissä kuolinpesäasioiden kanssa.

· Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla saadun hallintaoikeuden tilanteessa
25.4.2018
Asianajajat, lakiasiaintoimistot, pankkien edustajat, edunvalvojat, maistraatit, tuomioistuimet ja muut oikeusalan ammattilaiset, jotka ovat tekemisissä perintö- ja testamenttiasioiden kanssa

· Sopimukset avioliitossa ja avoliitossa
26.4.2018
Asianajajat, lakiasiaintoimistot, pankkien edustajat, maistraatit, tuomioistuimet ja muut oikeusalan ammattilaiset

 

OPETUS- JA KASVATUSALA SEKÄ PÄIVÄHOITO

· Opetushallinnon kurssi ja kuulustelut (15 op)
18.-20.6.2018
Opetustoimen hallintohenkilöstö ja luottamushenkilöt, opettajat ja opettajaksi opiskelevat

· Tablet-pedagogiikkaa
6.-7.3.2018
Opettajat sekä muut iPadin opetuskäytöstä kiinnostuneet

· Matikkanälkä - kohti maistuvaa matematiikkaa
2.2.2018
Koulutus sopii kaikille matematiikkaa opettaville ja sellaisiksi opiskeleville. Pienryhmätyöskentelyissä voidaan jakaantua ryhmiin sen mukaan, millä kouluasteella kukin opettaa tai jakaa osaamista yli kouluasterajojen. Erityisesti koulutus sopii niille, jotka kaipaavat ideoita matematiikan monipuolistamiseksi ja mielekkyyden takaamiseksi.

· Ohjelmointi ja sen hyödyntäminen opetuksessa
5.2.2018
Peruskoulujen opettajat. Osallistuvalla opettajalla ei tarvitse olla ennakkotaitoja ohjelmoinnista.

· Opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista
16.2.2018
Opetustoimen hallintohenkilöstö, rehtorit, opettajat ja opettajaksi opiskelevat

· Tablet-pedagogiikkaa
6.-7.3.2018
Opettajat sekä muut iPadin opetuskäytöstä kiinnostuneet

· Ruokakasvatus, kouluruokailu ja uusi OPS
9.3.2018
Koulutus on tarkoitettu aineen- ja luokanopettajille, joilla on pätevyys ja mahdollisuus opettaa kotitaloutta omassa koulussaan. Koulutukseen ovat tervetulleita myös ruokapalveluhenkilöstön edustajat, rehtorit, muut aineenopettajat tai asiantuntijat, jotka ovat yleisesti kiinnostuneita integroimaan ruokakasvatuksen sisältöjä omaan työhönsä sekä rakentamaan vahvempaa yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä. Koulutukseen sisältyy sähköinen ennakkotehtävä, joka virittää pohtimaan ruokakasvatuksen toteutusta omassa työssä.

· Esiintymisen vallankumous
4.4.2018
Kaikki, jotka haluavat kehittää esiintymistaitojaan.

· Väki vallaton – turvallisesti työssä™
23.4.2018
Työntekijät, työsuojelun edustajat ja esimiehet, esimerkiksi oppilaitosten tai palvelupisteiden henkilökunta.

· Elokuvatyöpaja: kuvaaminen ja editointi
28.4. ja 5.5.2018
Peruskoulun ja toisen asteen opettajat tai muut aiheesta kiinnostuneet

 

TERVEYDENHOITO, VANHUSTYÖ JA MUU SOSIAALITOIMI

· Kuvataidemenetelmät asiakastyössä
3.2.2018-19.5.2018
Koulutus soveltuu työnohjaajille, terapeuteille, opinto-ohjaajille, lastensuojelun työntekijöille ja soveltavaa asiakastyötä tekeville esimerkiksi hoito- ja sosiaalialalla sekä neuvonta- ja ohjauspalveluissa.

· Perhearviointimenetelmä
ti 30.1. ti 6.3. ja ti 10.4.2018
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijät sekä kaikki, jotka työskentelevät perheiden kanssa ja kohtaavat työssään perheitä

· PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS
Ikäihmisen päihteiden käyttö ja tilanteeseen liittyvät tavallisimmat mielenterveysongelmat
28.3.2018
Sosiaali- ja terveyspuolen toimijat, mielenterveys- ja päihdetyöntekijät sekä muut päihdeasioita käsittelevät viranomaiset erityisesti ikäihmisten kanssa toimivat ammattilaiset.

· TRE –stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi
23.5.2018
Kurssi soveltuu työhyvinvointikurssiksi sekä kaikille ammattiryhmille, joiden työ on henkisesti tai fyysisesti kuormittavaa. Kurssi on erityisen suosittu terveys-, sosiaali- ja kasvatusalojen toimijoiden keskuudessa. Tervetulleita ovat myös jännittäjät ja stressaajat, paljon liikkuvat/urheilevat ja kaikki omasta hyvinvoinnistaan

· Anatomy Trains I Structure & Function
15.-16.5.2018
Fysioterapeutit (kurssille otetaan max 18 osallistujaa)

· Anatomy Trains II Structure & Function
28.-29.8.2018
Fysioterapeutit (kurssille otetaan max 18 osallistujaa)

 

KUNTA-ALAN AMMATTILAISET

· Kunnan tilinpäätös
23.1.2018
Koulutus on tarkoitettu kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimiseen osallistuville henkilöille

· Kuntien osakeyhtiöpäivä
14.2.2018
Osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat ja omistajaohjauksesta vastaavat henkilöt

· Kuntakonsernin tilinpäätös
24.1.2018
Koulutus on tarkoitettu kuntakonsernin tilinpäätöksen laatimiseen osallistuville henkilöille

 

 

| Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto | Talonpojankatu 2 B, 4 krs, Kokkola | Puh 040 680 2559 (040 680 2993)

 

Uuden sivun testi