Huom!

 

Lähetämme kaikkiin ilmoit-tautumisiin vastaanotto-

vahvistuksen.

Mikäli et saa vahvistusta, ota yhteyttä.

 

Rekisteröitymislomakkeen löydät myös: Tästä linkistä

Etusivu           Esittely           Koulutustarjonta                  Yhteystiedot

    Täydennyskoulutus:

 

Tekstiruutu: På Svenska              In English

 

KIELET, KULTTUURI ym. (esim. harrastajille suunnatut)

Videoita:

Kokkolan Kitarakesä - F. Carulli

Kokkolan Kitarakesä - Kari Äikäs

Kokkolan Kitarakesä - William Byrd

 

TYÖHYVINVOINTIKOULUTUKSET

· Soveltava positiivinen psykologia
5.-6.10. ja 1.12.2017
Suosittelemme koulutusta kaikille hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille eri organisaatiotasoilla (opetus- ja kasvatusala, sosiaali- ja terveysala, asiakaspalvelu, henkilöstön kehittäminen, esimiestaidot).

· TRE -stressinpurkuliikkeet - syväjännityksistä vapaaksi
18.9.2017

· Kiire ja työn kuormittavuuden hallinta
3.10.2017

· Työhyvinvointikoulutus: työniloa ja intoa arjen haasteisiin
15.11. ja 14.12.2017

· Stressilääketiede 3 op (TY)
11.9.2017 alkaen

 

MONIALAISET AMMATILLISET KURSSIT

· TRE -stressinpurkuliikkeet - syväjännityksistä vapaaksi
18.9.2017

· Kiinteistöliiketoiminnan ja rakentamisen arvonlisäverotus
19.9.2017
Kaikki rakennus- ja kiinteistöliiketoiminnassa mukana olevat ja asiasta kiinnostuneet

· Soveltava positiivinen psykologia
5.-6.10. ja 1.12.2017
Suosittelemme koulutusta kaikille hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille eri organisaatiotasoilla (opetus- ja kasvatusala, sosiaali- ja terveysala, asiakaspalvelu, henkilöstön kehittäminen, esimiestaidot).

· Perintäpäivä
10.10.2017
Perintäpäivä on tarkoitettu perintätoiminnasta vastaaville henkilöille

· WordPress tutuksi
7.–8.11.2017
Kaikki WordPressin käytöstä kiinnostuneet

· Viestintä on nautinto!
Haasteena organisaation viestintä

8.11.2017
Sellaisten organisaatioiden edustajat, joiden palveluksessa ei ole yritysviestinnän ammattilaista tai joilla muusta syystä ei ole viestinnän suunnittelun osaamista.
Koulutuksesta hyötyvät kaikki yritykset ja henkilöt, jotka haluavat perehtyä viestinnän suunnitteluun ja kehittää omia viestintätaitojaan.

· Työhyvinvointikoulutus: työniloa ja intoa arjen haasteisiin
15.11. ja 14.12.2017

· Taittaminen Adobe InDesign –ohjelmalla
16.-17.11.2017
Työssään erilaisia julkaisuja tekevät sekä kaikki taittamisesta kiinnostuneet

· Kuvataidemenetelmät asiakastyössä
3.2.2018-19.5.2018
Koulutus soveltuu työnohjaajille, terapeuteille, opinto-ohjaajille, lastensuojelun työntekijöille ja soveltavaa asiakastyötä tekeville esimerkiksi hoito- ja sosiaalialalla sekä neuvonta- ja ohjauspalveluissa työskenteleville.

 

LAKI JA OIKEUS

· Työoikeuden erityiskysymyksiä
10.10. 2017
Johtajat, esimies- ja HR-tehtävissä toimivat, työoikeusasioita hoitavat lakimiehet

· Perintö- ja testamenttioikeuden ajankohtaispäivä
12.10.2017
Asianajajat, lakiasiaintoimistot, pankkien edustajat, edunvalvojat, tuomioistuimet ja muut oikeusalan ammattilaiset

· Konkurssioikeuden ajankohtaisia kysymyksiä
9.11.2017
Lakimiehet ja asianajajat, oikeusaputoimistot, pankit, verohallinto ja vakuutusyhtiöt

 

OPETUS- JA KASVATUSALA SEKÄ PÄIVÄHOITO

· Opetushallinnon kurssi ja kuulustelut (15 op)
19.-21.6.2017  (uusi kurssi tulossa ensi kesänä 18.-20.6.2018)
Opetustoimen hallintohenkilöstö ja luottamushenkilöt, opettajat ja opettajaksi opiskelevat

· Ulos oppimaan!
29.8.2017
Luokanopettajat

· Matikkanälkä - kohti maistuvaa matematiikkaa
31.8.2017
Koulutus sopii kaikille matematiikkaa opettaville ja sellaisiksi opiskeleville. Pienryhmätyöskentelyissä voidaan jakaantua ryhmiin sen mukaan, millä kouluasteella kukin opettaa tai jakaa osaamista yli kouluasterajojen. Erityisesti koulutus sopii niille, jotka kaipaavat ideoita matematiikan monipuolistamiseksi ja mielekkyyden takaamiseksi, ja tietenkin niille, jotka eivät vielä ole osanneet edes tunnistaa mielekkään matematiikan merkitystä.

· Varhaiskasvatuksen uusi toimintakulttuuri
7.9.2017
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle

· Munankuorimosaiikista teepussitaiteeseen 
20.9.2017
Koulutus on kohdennettu varhaiskasvattajille, erityisesti esikouluopettajille, luokanopettajille, kerhojen ohjaajille ja kuntouttavassa toiminnassa työskenteleville.

· Paperifiligraani (quilling)
19. ja 21.9.2017
Koulutus on kohdennettu esikouluopettajille, luokanopettajille, kerhojen ohjaajille ja kuntouttavassa toiminnassa työskenteleville

· Ohjelmointi ja sen hyödyntäminen opetuksessa
11.10.2017
Peruskoulujen opettajat. Osallistuvalla opettajalla ei tarvitse olla ennakkotaitoja ohjelmoinnista.

· Varhaisiän musiikkikasvatus
14.10.2017
Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä muut varhaiskasvatuksesta kiinnostuneet.

 

TERVEYDENHOITO, VANHUSTYÖ JA MUU SOSIAALITOIMI

· TERVEYTTÄ SUORITUSKYKYYN !
Tuloksia vammoja ennaltaehkäisten ja suorituskykyä maksimoiden

Koulutus koostuu kolmesta (3) lähijaksosta, joista jokaisessa keskitytään kehon eri osa-alueisiin:
Olkapää ja hartiarengas 16.5.2017
Alaraaja 17.5.2017
Keskivartalo 29.8.2017
(mukaan pääsee vielä)
Lisäksi kertauspäivä 30.8.2017
Koulutus on suunnattu kuntoutuksen, lääketieteen, terveydenhuollon, liikunnan sekä valmennuksen ammattilaisille.

Kertauspäivä sopii myös muille aiemmin A-P Lindbergin kursseille osallistuneille.

· Iäkkäiden järkevä lääkehoito
8.9.2017 
Lääkehoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat ja apteekkihenkilöstö

· Säteilyttää - Röntgenologian ajankohtaispäivä
14.9.2017
Hammaslääkärit ja -hoitajat, suuhygienistit sekä muut kuvantamisen kanssa työskentelevät hammashuollon ammattilaiset niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Koulutus sopii jatkokoulutukseksi syksyllä 2016 järjestetyn hammasröntgenkuvauksen koulutukseen osallistuneille, mutta osallistuminen ei edellytä aiemmassa koulutuksessa mukanaoloa.

· Motivaatiotietous johtamisen ja työhyvinvoinnin tukena
25.9.2017
Sosiaali- ja terveysalan esimiehet, henkilöstöpäälliköt ja työhyvinvoinnista vastaavat henkilöt

· Lapsen sensomotorinen kehitys:
normaali kehitys ma 9.10.2017 klo 10.00-16.00
poikkeava kehitys ti 10.10.2017 klo 9.30-16.00
Fysioterapeutit, toimintaterapeutit, lääkärit, terveydenhoitajat

· TYÖN JOHTAMINEN
- esimiehen juridiset keinot käytännön esimerkkien avulla

23.11.2017
Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon esimiehille, henkilöstöpäälliköille ja -suunnittelijoille, työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille.

· Kuvataidemenetelmät asiakastyössä
3.2.2018-19.5.2018
Koulutus soveltuu työnohjaajille, terapeuteille, opinto-ohjaajille, lastensuojelun työntekijöille ja soveltavaa asiakastyötä tekeville esimerkiksi hoito- ja sosiaalialalla sekä neuvonta- ja ohjauspalveluissa.

 

KUNTA-ALAN AMMATTILAISET

· Tarkastuslautakuntien koulutus
23.8.2017
Kuntien tarkastuslautakunnan jäsenet, varajäsenet ja tarkastustoimen viranhaltijat

· Asiakirjahallinnan digitaaliset tuulet
5.9.2017
Kunnallishallinnon asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelijat, vastuuhenkilöt ja tiedonhallinnan ammattilaiset

· Rekrytoinnin trendejä – mitä julkinen sektori voi oppia yritysmaailmasta
29.9.2017
Julkisen sektorin henkilöstöhallinnosta, viestinnästä ja rekrytoinnista vastaavat henkilöt.

· Kuntien osakeyhtiöpäivä
11.10.2017
Osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat ja omistajaohjauksesta vastaavat henkilöt

· Kuntapäättäjän kunnallisoikeus
13.9.2017
Koulutus on tarkoitettu kunnallisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, muille kunta-asioiden parissa toimiville sekä niille, joita aihepiiri muutoin kiinnostaa.

· Valtuustokokoustamisen perusteet
4.10.2017 alkaen
Koulutus on suunnattu kaikille kunnanvaltuutetuille.

 

 

| Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto | Talonpojankatu 2 B, 4 krs, Kokkola | Puh 040 7518 029

 

Uuden sivun testi