Huom!

 

Lähetämme kaikkiin ilmoit-tautumisiin vastaanotto-

vahvistuksen.

Mikäli et saa vahvistusta, ota yhteyttä.

 

Rekisteröitymislomakkeen löydät myös: Tästä linkistä

Etusivu           Esittely           Koulutustarjonta                  Yhteystiedot

    Täydennyskoulutus:

 

Tekstiruutu: På Svenska              In English

TEHOKERTAUSKURSSIT ABEILLE KESÄ 2017

 

KIELET, KULTTUURI ym. (esim. harrastajille suunnatut)

· Mia Huhdan laululeiri Kannuksessa 5.-9.6.

· Kitarakurssi & Eläinnuottimuskari 26.-30.6.

· Kokkolan Kitarakesä 26.-30.6.

 

MONIALAISET AMMATILLISET KURSSIT

· Kiinteistöliiketoiminnan ja rakentamisen arvonlisäverotus
10.5.2017
Kaikki rakennus- ja kiinteistöliiketoiminnassa mukana olevat ja asiasta kiinnostuneet

· Perintäpäivä
10.5.2017
Perintäpäivä on tarkoitettu perintätoiminnasta vastaaville henkilöille

· Soveltava positiivinen psykologia
5.-6.10. ja 1.12.2017
Suosittelemme koulutusta kaikille hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille eri organisaatiotasoilla (opetus- ja kasvatusala, sosiaali- ja terveysala, asiakaspalvelu, henkilöstön kehittäminen, esimiestaidot).

 

LAKI JA OIKEUS

· Avoliitto-oikeuden ajankohtaispäivä
4.5.2017
Asianajajat, lakiasiaintoimistot, pankkien edustajat, edunvalvojat, tuomioistuimet ja muut oikeusalan ammattilaiset

· Yhteisomistussuhteet
9.6.2017
Asianajajat ja lakimiehet

· Uusi isyyslaki
13.6.2017 12.00-13.45
Koulutus on suunnattu isyysasioiden kanssa tekemisiin joutuville eri alojen ammattilaisille: lakimiehille, lastenvalvojille sekä maistraattien ja terveydenhuollon henkilöstölle. Koulutuksessa luodaan yleiskuva uudesta laista ja sen edellyttämästä yhteistyöstä eri toimijoiden välillä sekä asiaan sidoksissa olevien oikeuksista ja velvollisuuksista.

· Sosiaalihuoltolain uudistus ja lastensuojelu
13.6.2017 14.00-15.45
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisille sekä lastensuojeluasioita käsitteleville lakimiehille. Koulutuksessa luodaan yleiskuva sosiaalihuoltolain vaikutuksesta lastensuojelutyöhön, viranomaisyhteistyöstä lasta koskevissa asioissa sekä lapsen ja vanhempien oikeuksista eri tilanteissa.

· Pesänselvittäjästä ja pesänjakajasta oikeus- ja kuolinpesäkäytännön näkökulmasta
(peruttu toistaiseksi)
Asianajajat, lakiasiaintoimistot, pankkien edustajat, edunvalvojat, maistraatit, tuomioistuimet ja muut oikeusalan ammattilaiset, jotka ovat tekemisissä kuolinpesäasioiden kanssa.

 

OPETUS- JA KASVATUSALA SEKÄ PÄIVÄHOITO

· CNC-jyrsin, 3D-tulostin, laser ja plasmaleikkuri:
rakentaminen ja käyttö peruskoulun käsitöissä

6.-7.6.2017
Koulutus on suunniteltu erityisesti peruskoulun käsityön opettajille, mutta  myös muut asiasta kiinnostuneet voivat tulla mukaan. Koulutus ei edellytä pohjatietoja tai -osaamista .

· Opetushallinnon kurssi ja kuulustelut (15 op)
19.-21.6.2017
Opetustoimen hallintohenkilöstö ja luottamushenkilöt, opettajat ja opettajaksi opiskelevat

· Tulossa: Lapsen sensomotorinen kehitys:
normaali kehitys ma 21.8.2017 klo 10-16
poikkeava kehitys ti 22.8.2017 klo 9.30-16

 

TERVEYDENHOITO, VANHUSTYÖ JA MUU SOSIAALITOIMI

· Terveydenhoitajan keinot tukea omaishoitotyötä
10.4. ja 4.5.2017
Omaishoitajien terveystarkastuksista vastaavat terveydenhoitajat ja muut sidosryhmät.

· TERVEYTTÄ SUORITUSKYKYYN !
Tuloksia vammoja ennaltaehkäisten ja suorituskykyä maksimoiden

Koulutus koostuu kolmesta (3) lähijaksosta, joista jokaisessa keskitytään kehon eri osa-alueisiin:
Olkapää ja hartiarengas 16.5.2017
Alaraaja 17.5.2017
Keskivartalo 29.8.2017
Lisäksi kertauspäivä 30.8.2017
Koulutus on suunnattu kuntoutuksen, lääketieteen, terveydenhuollon, liikunnan sekä valmennuksen ammattilaisille.

Kertauspäivä sopii myös muille aiemmin A-P Lindbergin kursseille osallistuneille.

· Iäkkäiden järkevä lääkehoito
8.9.2017 
Lääkehoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat ja apteekkihenkilöstö

· TYÖN JOHTAMINEN
- esimiehen juridiset keinot käytännön esimerkkien avulla

23.11.2017
Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon esimiehille, henkilöstöpäälliköille ja -suunnittelijoille, työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille.

 

KUNTA-ALAN AMMATTILAISET

· Kuntien osakeyhtiöpäivä
11.5.2017
Osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat ja omistajaohjauksesta vastaavat henkilöt

· Kuntapäättäjän kunnallisoikeus
8.6.2017
Koulutus on tarkoitettu kunnallisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, muille kunta-asioiden parissa toimiville sekä niille, joita aihepiiri muutoin kiinnostaa.

 

 

| Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto | Talonpojankatu 2 B, 4 krs, Kokkola | Puh 040 7518 029

 

Uuden sivun testi